V našej firme sa veľkému úspechu teší diaľkové objednávanie náhrobkov, to znamená: klient býva ďaleko napr. v zahraničí a má hrob niekde na jednom z cintorínov na sliezsku. dáva nám kontakt na hrob, napríklad: č. hrobu, miesto, rada. my tento hrob nájdeme, urobíme fotografickú dokumentáciu, spoločne určíme rozsah prác na vykonanie, predložíme predbežnú kalkuláciu nákladov, po odsúhlasení realizujeme objednávku, pričom aktuálne dokumentujeme priebeh prác a dokumentáciu zasielame objednávateľovi, pričom s ním konzultujeme priebeh prác.

Vyúčtovanie sa uskutočňuje vo forme bankových prevodov na náš účet. objednávateľovi bude zaslaná faktúra spolu s písomnou zárukou a dokumentáciou na cd nosiči. za čestnosť a svedomitosť diaľkovo vykonávaných prác ručíme naším renomé a nepoškvrnenou mienkou za uplynulé štvrťstoročie.

MÁME VEĽA SPOKOJNÝCH KLIENTOV DOKONCA Z USA