W naszej firmie dużym powodzeniem cieszy się zamawianie nagrobków na odległość, to znaczy: klient mieszka daleko np. za granica i ma grób gdzieś na jednym z cmentarzy na śląsku. daje namiary na grób, na przykład : nr.grobu, miejsce, rząd. my odnajdujemy ten grób robimy dokumetację zdjęciowa, wspólnie ustalamy zakres prac do wykonania, przedstawiamy kosztorys, po zatwierdzeniu realizujemy zlecenie dokumentując na bieżąco przebieg robót i przesyłamy dokumentację zleceniodawcy konsultując z nim przebieg prac.

Rozliczenie nastepuję w formie przelewów bankowych na nasz rachunek. zamawiającemu zostaje wysłana faktura wraz z pisemną gwarancją i dokumentacją na płycie cd. za uczciwość i rzetelność zaocznie wykonywanych robót ręczymy naszą renomą i nieposzlakowaną opinią zdobytą na przełomie ćwierćwiecza.