1. Podkłady

Nagrobek pojedynczy montowany jest na dwóch prefabrykowanych podkładach żelbetowych osadzonych bezpośrednio na grobie. Jeden w głowie drugi w nogach kopca usypanego na mogile.
podkłady

2. Poziomowanie

Podkłady należy poprzecznie wypoziomować, natomiast podkład w wezgłowiu ustawiamy 2-3cm od podkłdu dolnego i w ten sposób uzyskujemny spad wody z nagrobka.
poziomowanie

3. Podrama

Na poprawnie osadzone w gruncie podkłady kładziemy spód nagrobka(podramę), który jest wcześniej przygotowany w całości do samodzielnego montażu.
podrama

4.Obramowanie

Obramowanie układamy na podramę zwracając uwagę na zachowanie równych odległości względem podramy.
obramowanie

5. Płyta nakrywowa

Na obramowanie układamy płytę nakrywową i rozmieszczamy ją równo względem obramowania. Na płytę układamy cokół, po czym wykorzystując czpienie i otwory montażowe spajamy cementem cokół i płytę nagrobną.
płyta nakrywowa

6. Wykończenie

Po zmontowaniu elementów nagrobka w całość należy nagrobek wyczyścić na sucho, a następnie specjalnym klejem montażowym wypełnić miejsca zespojeń elementów pomnika.
wykończenie