V naší firmě se velkému úspěchu těší dálkové objednávání náhrobků, to znamená: klient bydlí daleko např. v zahraničí a má hrob někde na jednom z hřbitovů na slezsku. dává nám kontakt na hrob, ku příkladu: č. hrobu, místo, řada. my tento hrob najdeme, uděláme fotografickou dokumentaci, společně určíme rozsah prací k provedení, předložíme předběžnou kalkulaci nákladů, po odsouhlasení realizujeme objednávku, přičemž aktuálně dokumentujeme průběh prací a dokumentaci zasíláme objednateli, přičemž konzultujeme s ním průběh prací.

Vyúčtování se uskutečňuje ve formě bankovních převodů na náš účet. objednateli bude zaslána faktura spolu s písemnou zárukou a dokumentací na cd nosiči. za čestnost a svědomitost dálkově provedených prací ručíme naší renomé a neposkvrněným míněním za uplynulé čtvrtstoletí.

MÁME MNOHO SPOKOJENÝCH KLIENTŮ DOKONCE Z USA